Forretningsbetingelser


1. Afbudspolitik

Alle afbud skal meddeles senest dagen før træningssessionen kl 16. Ved manglende eller for sent afbud refunderes betaling for træningssessionen ikke.


2. Ansvar

Træning sker på eget ansvar. Det er vigtigt, at du informerer mig om tidligere skader eller helbredsproblemer, inden vi påbegynder træningen.


3. Gyldighed af forudbetalte timer

Forudbetalte timer skal benyttes inden for et år fra udstedelsesdato på faktura. Efter udløb af dette tidsrum vil eventuelle resterende timer blive annulleret, og der vil ikke blive ydet refusion.


4. Priser og betalingsbetingelser

Priserne for træning er oplyst på fakturaen. Betaling skal ske inden for den angivne betalingsfrist på fakturaen. Ved forsinket betaling kan der påløbe gebyrer eller renter.


5. Ændringer og aflysninger

Jeg forbeholder mig retten til at ændre eller aflyse aftalte træningssessioner. I tilfælde af ændringer vil du blive underrettet i god tid, og der vil blive tilbudt en alternativ tid.


6. Fortrolighed

Alle oplysninger, du deler med mig som din personlige træner og fysioterapeut, vil blive behandlet fortroligt og ikke videregivet til tredjepart uden din tilladelse.


Ved at påbegynde træning eller fysioterapi hos mig accepterer du automatisk disse forretningsbetingelser. Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig.